PROVJERA ČINJENICA NA BOSANSKOM: Vakcinacija protiv COVID-19 GREŠKA & POGREŠNE INFORMACIJE

Drage zaposlenice i dragi zaposlenici,

trenutno kruže razne tvrdnje o vakcinaciji protiv Covid-19 i njegovim posljedicama. Željeli bismo radoiste tematizirati na temelju aktualnih saznanja nauka. Ne sramitese i obratite nam se rado u svako vrijeme kod daljnjih pitanja.

Bosnien Corona Impfung

Vakcina je neefikasna, jer se stanovnici svejedno mogu zaraziti.

Vakcinacijom se smanjuje rizik da se oboli od Covid-19. Time svaka vakcinacija spašava živote i uz to sprječava preopterećenje bolnica. U ovom trenutku još nije jasno da li vakcinacijasprječava da se drugi ljudi zaraze. Međutim, iskustva s drugim vakcinamaupućuju na to. Nije još jasno koliko dugo traje zaštita vakcinacijom.

RNK-/DNK vakcina je genetskomanipuliranje čovjekom

Ne. Opasnost da se RNK/DNK vakcine preuzmu u DNK ljudskih stanica se prema današnjim saznanjima može smatrati nepostojećom.
Kod ljudi se genom u obliku DNK nalazi u jezgri stanice. Direktna ugradnja RNK u DNK nije moguća na osnovu različite hemijske strukture.

Vakcine sadrže dodatne supstance koje štete zdravlju

Već kod kliničkog testiranja Institut Paul Ehrlich provjerava i ocjenjuje kandidata za vakcinu s potrebitom i nužnom pažnjom. Zatim službe za odobrenje vakcinana cijelom svijetu provjeravaju njezinu kvalitetu, efikasnost i sigurnost na visokom nivou. Time se osigurava da korist vakciniranja znatno nadmašuje moguće rizike.

Vakcine sadrže mikročipove

Ova tvrdnja nije točna. Istraživanje na vakcini protiv Covid-19 provode naučnici. Njihov cilj je razvoj dobre vakcine protiv COVID-19.

Vakciniranje protiv korone može uzrokovati bolesti kao što je rak

U provedenim studijama takva povezanost nije utvrđena. Vakcina se odobrava samo onda, kada je testirana na dovoljnom broju ljudi i kada je potvrđeno da efikasnost znatno nadmašuje nuspojave koje su se pojavile. I nakon odobravanja vakcine se stalno provjerava pozitivnost profila koristi/rizika.

Ako virus mutira, onda vakcina više nije efikasna

Točno je: Kod virusa su mutacije sasvim normalne. Koronavirus u usporedbi s virusom gripe mutira slabije. Vakcina koja je razvijena protiv visoko konzerviranog sastavnog dijela SARS-CoV-2 virusa bi stoga i dugoročnije trebala štititi protiv drugih varijanti.

Kod razvoja vakcine je brzina imala prednost pred sigurnošću

Trenutno odobrenavakcina razvijena je brže i njeno odobrenje za uporabu je proteklo brže nego inače. Nije bilo umanjenja kod uslova za kvalitetu, efikasnost i sigurnost. Ubrzavanje razvoja vakcine može se s jedne strane objasniti time da se u isti investira puno novaca i da se time mogu provoditi studije bez vremenskih odgađanja u velikom stilu. S druge strane službe za odobravanje vakcina nadgledaju i provjeravaju razvoj vakcina što je brže moguće. Ovakvim određivanjem prioriteta tvrtke i laboratoriji koji istražuju mogu štediti na vremenu i mogu brže prelaziti iz jedne faze testiranja u slijedeću.

Tijekom studija su ispitanici umrli

Kod kliničkih testiranja s velikim brojem pacijenata i uključivanjem pacijenata s visoke starosti i dugim trajanjem studije je moguće da tijekom studije umiru pacijentice ili pacijenti. Međutim, to ne znači da postoji povezanost s vakcinom.

Vakcinacija će postati zakonska obveza

Ne. Vakcinacija protiv koronavirusa je dobrovoljno. Međutim, daje se jaka preporuka za vakcinaciju kako bi štitili ne samo samog sebe, nego i zajednicu.